Podsumowanie realizacji działań projektu „AKTYWNI BEZ NAŁOGÓW”

Projekt „AKTYWNI BEZ NAŁOGÓW” realizowany przez ZPEW w Gołdapi dofinansowany był z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi. Składał się on z szeregu różnych działań odbywających się jednorazowo lub cyklicznie w okresie od marca do listopada 2016 roku. Skierowany był do wszystkich wychowanków ZPEW.

 

Działania zawarte w projekcie dostosowane były do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, dlatego też każde z nich obejmowało różną grupę uczestników. Uczestnikami projektu byli: dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną rożnego stopnia, młodzież w normie intelektualnej przebywająca w Bursie Szkolnej oraz ich rodzice i opiekunowie.

W ramach projektu obywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii, zajęcia na basenie oraz zajęcia w parku linowym. Przeprowadzono konkurs plastyczny „Recepta na zdrowie” oraz konkurs muzyczny „Jaka to melodia”. Zorganizowane zostały liczne imprezy: „Niebieski Start” – obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, „Szkolne Dni Rodziny”, „XII edycja Mini Lista Przebojów”, „XV Koncert Charytatywny „Bądźmy Razem”, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy.


Aktualności

Powiązane artykuły