Zwierzęta w wierszach Jana Brzechwy

W środę 7 grudnia Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi nastąpilo rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta w wierszach Jana Brzechwy”. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo świata zwierząt poprzez pryzmat polskiej literatury dla dzieci oraz rozwijanie wrażliwości na świat zwierząt, promowanie odpowiedzialności za zwierzęta i troski o ich los.

Do konkursu, którego organizatorem było przedszkole, współorganizatorem zaś Nadleśnictwo Gołdap, przystąpiło 40 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Autorzy prac zastosowali różnorodne techniki plastyczne, takie jak: rysunek, wydzieranka, wycinanka, malowanie farbami, collage itp. Wszystkie prace były oryginalne, niepowtarzalne i spełniały wymogi zawarte w regulaminie konkursu.

Jury konkursu nagrodziło 15 prac przyznając po dwa I, II i III miejsca w kategorii 4 i 5- latków oraz jednym I, II i III miejscu w kategorii 3- latków. Pozostałe prace zostały wyróżnione. Po raz kolejny fundatorem nagród dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie było Nadleśnictwo Gołdap.

Koordynator konkursu: Cecylia Grabowska


Aktualności

Powiązane artykuły