Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać

O tym, czy osoby starsze czują się bezpiecznie na terenie powiatu gołdapskiego dyskutowali w środę podczas debaty przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy instytucji pomocowych. Adresatami spotkania byli seniorzy. Debata odbyła się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komendę Powiatową Policji w Gołdapi projektu: „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”.
W Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyła się w środę (6 grudnia) debata społeczna pn. „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”, której głównymi organizatorami była Komenda Powiatowa Policji oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Spotkanie adresowane było przede wszystkim do seniorów z terenu powiatu gołdapskiego.


Policjanci w takcie wystąpienia połączonego z prezentacją multimedialną omówili najczęściej spotykane przestępstwa, których dopuszczają się sprawcy na szkodę osób starszych oraz pouczali jak postępować, aby nie stać się ich ofiarą. Omawiane tematy były poparte konkretnymi przykładami z życia.

Gościem spotkania była Agnieszka Zarzycka z Ośrodka Pomocy Społecznej, która omówiła kwestie dotyczące przemocy wobec osób starszych.

Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, przede wszystkim osób starszych, w zakresie poczucia oraz poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie miało również na celu wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach oraz wypracowanie wspólnych metod działania zmierzających do ich ograniczenia.

Zawsze i wszędzie warto promować bezpieczne zachowania… mikołajki były doskonałą okazją do wręczenia seniorom opasek odblaskowych oraz przypomnienia zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek jak na prawdziwego Mikołaja przystało wręczył zebranym słodkie upominki.
Debata społeczna „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać” zorganizowana została w ramach projektu „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.


Aktualności

Powiązane artykuły