Ze Starostwa: Delegacja z Gruzji na terenie powiatu gołdapskiego

W ostatnich dniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego gościła delegacja z Gruzji, na czele z Davitem Oniashvilim, burmistrzem Gori. W piątek, 9 grudnia w odpowiedzi na zaproszenie starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka delegaci odwiedzili powiat gołdapski.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Goście podczas prezentacji multimedialnej mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną naszego samorządu, a także atrakcjami turystycznymi występującymi w pobliskiej okolicy. Zaprezentowano również film o inwestycjach prowadzonych w powiecie, który zobrazował, jak duże zmiany zaszły w regionie w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Następnie delegaci udali się do Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Marzenia”, gdzie mogli zobaczyć, jak wygląda praca w ośrodku. Jak podkreślał burmistrz Gori, jest to dla nich ważne doświadczenie, ponieważ sami chcą rozwinąć takie centra w Gruzji.

Goście zwiedzili również strefę uzdrowiskową. W pijalni wód mogli skosztować lokalnego surowca leczniczego, a także  uczestniczyć w seansie w grocie solnej.

Gruzja jest na etapie przygotowań do akcesji do Unii Europejskiej. Jest w takiej samej sytuacji, jak Polska kilkanaście lat temu. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek podczas spotkania podkreślił, że jest otwarty na współpracę i nowe inicjatywy. Nawiązanie partnerstwa między samorządem gruzińskim i polskimi samorządami pozwoli Gruzinom nna wymianę doświadczeń, zwłaszcza w sferze administracyjnej. Choć burmistrz Gori nie ukrywa, że jego zainteresowanie wzbudzają również lokalne projekty związane z kulturą i sportem, co może w
przyszłości zaowocować wspólnymi działaniami w tym kierunku.

(Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły