Przyjaciele Przyrody z III a i VI a informują: Ślady renifera Rudolfa prowadzą do Żytkiejm…

Jak zwykle zostawił ślady w szkole i na kilku gołdapskich skrzyżowaniach, zaczepiał porożem, gubił prezenty, w ostatniej chwili zmieniał kierunek biegu… Zastanawiacie się o kim mówimy? Oczywiście o reniferze Rudolfie pomocniku Mikołaja…

A gdzie go szukać? Oczywiście blisko PKPR w Żytkiejmach.
Jednym z głównych celów działalności Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach jest prowadzenie edukacji ekologicznej. Park stwarza możliwość aktywnej edukacji dzieciom. Tym razem pracownice parku pomogły nam w tropieniu renifera Rudolfa. Zajęcia przybliżyły nam, jakie zwierzęta możemy spotkać podczas poszukiwań, wysłuchaliśmy leśnego koncertu, eksperymentowaliśmy w komnacie tajemnic…


I tak po nitce do kłębka finał poszukiwań nastąpił w rezerwacie „Żytkiejmska Struga”. Tam zdaliśmy sobie sprawę, że „wędrowiec” udał się w kierunku północnym. W poszukiwaniach Rudolfa pomagał nam też prezes Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi pan Marcin Białous. Wiemy, że pan Marcin od wielu lat działa w stowarzyszeniu, jest też dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, organizuje też akcję świąteczną „Bezdomna kartka” do której chętnie włączamy się każdego roku.


Dziękujemy pracownicom z PKPR paniom :Elżbiecie Gumowskiej Żanecie Słapińskiej ,prezesowi Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi panu Marcinowi Białousowi oraz zaangażowanym w opiekę rodzicom: Elżbiecie Brodowskiej Marioli Serafin, Leszkowi Dawidowiczowi.
Aby nasza współpraca nadal tak pięknie rozwijała się i owocowała:)

(Red. Szkoła Podstawowa nr 2)


Aktualności

Powiązane artykuły