Bezpieczne dorastanie w naszej szkole

Po udanej pierwszej edycji programu „Bezpieczne dorastanie w naszej szkole” uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli postanowili kontynuować działania związane z tym projektem. W kolejnej edycji, która trwała od września do listopada, działo się równie dużo. Już we wrześniu, a dokładnie 23 września, byliśmy na wycieczce w Olsztynie.

Odwiedziliśmy planetarium, obejrzeliśmy seans pt.: „Ziemia, Księżyc, Słońce”. Nie obeszło się bez „wizyty” w McDonalds. Wiele emocji zafundował nam park rozrywki „Makumba”. Na młodsze dzieci czekały takie atrakcje jak: zabawy w Stopy Yetti, zespołowe gry i rywalizacje oraz cieszący się największym powodzeniem – pobyt w wiosce domków na drzewach. Starsze dzieci sprawdzały swoje siły na trasie linowej i podczas walk sumo. Szczęśliwi, ale jednocześnie zmęczeni, zakończyliśmy ten dzień ogniskiem z kiełbaskami.

17 października uczestniczyliśmy w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz obejrzeli przedstawienie profilaktyczne teatru Kurtyna z Krakowa pt. „O jeden krok za daleko”. Przedstawienie to kompleksowy zapis procesu narastania patologii w środowisku szkolnym, u których źródeł leżą problemy związane z uzależnieniami od wirtualnego świata gier komputerowych, brak zrozumienia i upośledzenie w wyrażaniu emocji, co często prowadzi do rozładowywania napięcia poprzez zachowania ryzykowne, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, zaniku empatii, czy też nadmiaru deficytów w poczuciu własnej wartości, zaburzeń i błędów w kształtowaniu pozycji w środowisku rówieśniczym. Młody widz, wsłuchany w argumentację bohaterów, miał możliwość właściwej, poprawnej weryfikacji i oceny przyczyn oraz czynników związanych z patologią współistnienia i kształtowania postawy społecznej. Ważnym elementem, zawartym w spektaklu, był problem postrzegania norm prawnych, które nie krępują człowieka w dokonywaniu wyborów, a jedynie właściwie ukierunkowują go do bezpiecznych zachowań i uczą dystansu do zachowań ryzykownych.

W ramach projektu odbyły się konkursy: na pracę plastyczną pt.: „Papieros mój wróg” oraz na wiersz o używkach. Laureaci konkursów byli bardzo zadowoleni z nagród. Prace plastyczne przyozdobiły korytarze naszej szkoły. Wiersze zostały zaprezentowane przez autorów podczas apelu.

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowaliśmy happening chodnikami miejscowości Pogorzel. Do tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy inne szkoły, które bardzo chętnie skorzystały z zaproszenia, a były to: SP w Grabowie, SP w Boćwince, SP1 w Gołdapi, SP3 w Gołdapi, SP w Jabłońskich oraz Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi. Z kolorowymi transparentami, plakatami i hasłami wyruszyliśmy na „pouczający” mieszkańców i przejeżdżających spacer. Dzieci głośno skandowały hasła zachęcające do rzucania palenia papierosów i zmiany trybu życia na zdrowszy.

Pierwsza i druga edycja programu „Bezpieczne dorastanie w naszej szkole” pokazały, jak ważne i potrzebne są działania mające na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z uzależnień, zażywania szkodliwych substancji, picia alkoholu i palenia papierosów. Dzięki realizacji programu nasze dzieci wiedzą co jest dla nich dobre, a co szkodliwe, jak pożytecznie spędzać wolny czas, nie krzywdząc siebie i własnego zdrowia.


Aktualności

Powiązane artykuły