Ze Starostwa: III Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu gołdapskiego podsumował kolejnych 5 lat swojej działalności. 23 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi strażacy ochotnicy naszego powiatu uczestniczyli w III Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi.

Zjazd otworzył prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi dh Andrzej Ciołek, witając przybyłych gości wśród których był dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego Grzegorz Matczyński, przewodniczący Komisji Historycznej działającej przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego Władysław Maria Świeczkowski oraz delegatów na zjazd i przedstawicieli do nowego zarządu powiatowego.

Prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu powiatowego. Jak podkreślił kadencja 2011- 2016 była owocnym okresem pracy. Prezes podziękował wszystkim za aktywność i jak podkreślił to co zostało osiągnięte jest rezultatem działalności wszystkich strażaków ochotników naszego powiatu. Oceny pracy zarządu dokonała również Komisja Rewizyjna.

Po udzieleniu ustępującym władzom absolutorium w jawnym głosowaniu, zatwierdzono nowy skład zarządu, wybrano przedstawiciela do zarządu wojewódzkiego i delegatów na zjazd wojewódzki. Prezesem został wybrany jednogłośnie dotychczasowy dh Andrzej Ciołek. Wiceprezesami zostali: dh Krzysztof Sztandera, dh Artur Sztuk i dh Ireneusz Gryniewicz, sekretarzem dh Karolina Józefowicz, skarbnikiem dh Lech Olszewski, członkami Prezydium: dh Michał Herman, dh Ryszard Makarewicz, dh Stanisław Kalinowski i dh Kazimierz Kazaniecki,  członkami Zarządu: dh Tomasz Popławski, dh Justyna Żylińska, dh Krystian Czebanik, dh Andrzej Dejnak, dh Romuald Misiun, dh Łukasz Balczun, dh Tadeusz Rydzewski i dh Adam Jankowski. Powołano również skład nowej Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – dh Marcin Żukowski, wiceprzewodniczący- dh Wojciech Bednarz, Sekretarz – dh Mirosław Płatosz. Przedstawicielem do zarządu wojewódzkiego został dh Stanisław Kalinowski, delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego dh Krzysztof Sztandera

Na zjeździe nie zabrakło również dyskusji. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego Grzegorz Matczyński poruszył m.in. temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz poinformował o ogólnopolskim konkursie na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY, którego głównym celem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. Dyrektor podsumował także tegoroczny konkurs kronik, w którym uczestniczyła również kronika Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi.

Nowo wybrany  prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek podziękował druhom za zaufanie jakim go obdarzono. Wszystkim życzył wspólnych sukcesów w rozpoczynającej się kadencji i osobistej satysfakcji w służbie innym.

 

Karolina Józefowicz
Sekretarz ZOP ZOSP RP w Gołdapi

 


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Ze Starostwa: III Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi

 1. Anonim

  Naprawdę już mi się nie chce patrzeć na twarz tow. Ciołka w co drugim artykule, patrze ze propaganda tow. Ciołkowa ruszyła w pełni. Uwaga bo pan się wystrzela. Do wyborów jeszcze 2 lata

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. asdic

   Zazdrość , z tego można się wyleczyć !!!

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. omc

  Tytuł dh przed nazwiskiem znaczy „druh hydrantowy”?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...