Z Urzędu Miejskiego: Burmistrz Gołdapi gościem na posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Burmistrz Tomasz Luto podtrzymał wcześniejsze stanowisko w sprawie małego ruchu granicznego podczas posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińska – Mazurskiego.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, a uczestniczyli w nim: Artur Chojecki – wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin – marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Szunejko – przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Grzegorz Paciulan – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Wiesław Łubiński – kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club i jednocześnie przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko–Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan, Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP oraz burmistrz Gołdapi Tomasz Luto – zaproszony jako jeden z dwóch samorządowców.

Podczas spotkania została poruszona została kwestia zawieszenia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej, zasady małego ruchu granicznego i wpływ tej decyzji na środowiska lokalne Warmii i Mazur. Burmistrz podkreślił potrzebę przywrócenia małego ruchu granicznego oraz wyjaśnił zebranym jaki wpływ miała decyzja o zawieszeniu mrg na obszary życia społeczno–gospodarczego na terenie miasta i gminy Gołdap.

(Red. Urząd Miejski w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły