Wydali decyzję zobowiązującą obywatelkę Mołdawii do powrotu

Wczoraj funkcjonariusze z PSG w Gołdapi wydali decyzję zobowiązującą obywatelkę Mołdawii do powrotu. Podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w miejscowości Olecko, funkcjonariusze stwierdzili, że 27-letnia Mołdawianka posiada wizę pracowniczą. W trakcie dalszych czynności ustalono, że kobieta miała stosowne oświadczenie i umowę zlecenie na wykonywanie pracy na okres 6-miesięcy.

Niestety cudzoziemka porzuciła bez uprzedzenia, po niespełna 2 miesiącach  pracę, w związku z powyższym cel i warunki pobytu na terytorium Polski były już inne niż deklarowała przy uzyskaniu wizy.

Po sporządzeniu stosownej dokumentacji, obywatelce Mołdawii funkcjonariusze SG wydali decyzję zobowiązującą do powrotu.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl)


Aktualności

Powiązane artykuły