Otrzęsiny klas pierwszych w gołdapskim gimnazjum

Siedemnastego listopada w świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, podobnie jak rok temu zorganizowano otrzęsiny klas pierwszych. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego postarali się, by nowo przybyli uczniowie poznali lepiej szkołę i dowiedzieli się o niej wielu istotnych rzeczy. Członkowie SU wraz z opiekunami przygotowali uczniom niełatwe zadania.

Mimo to, wszystkie klasy pierwsze dzielnie poradziły sobie z m.in.: zjedzeniem cytryny, namalowaniem karykatury wychowawcy, liczeniem okien w szkole, czy odśpiewaniem swojego klasowego hymnu. Po złożonej przysiędze wszyscy uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci przez gospodarza SU Kacpra Kalitę do społeczności szkolnej .

Opiekunowie SU:
W. Werner-Wysocka
P. Magielnicka


Aktualności

Powiązane artykuły