Z Urzędu Miejskiego: Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Gimnazjum nr 1 odbyły się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W obchodach uczestniczył burmistrz Tomasz Luto, który razem z gronem pedagogicznym mógł obejrzeć humorystyczny program o szkole przygotowany przez uczniów. Uroczyste Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce w Grabowie. Burmistrz Tomasz Luto wręczył z tej okazji nagrody, oraz akty nadania stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Podczas swojego wystąpienia podjął temat zapowiadanej reformy szkolnictwa. Podkreślił, że w Gołdapi racjonalna polityka oszczędnościowa nie będzie polegała na prostych zwolnieniach, lecz na racjonalnych decyzjach inwestycyjnych. Jako przykład podał audyt i program termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 2. Oszczędności po zrealizowaniu zadania wyniosą około 100 – 150 tys. złotych rocznie, bez redukcji zatrudnienia.

Niezbędne są też inwestycje na poddaszu Szkoły Podstawowej nr 1. Dach tej placówki od wielu lat pokrywa wyłącznie blacha, co generuje olbrzymie straty energetyczne. Burmistrz Tomasz Luto uważa że trzeba zadbać o te obszary, bez polityki zwolnień.
(Red. Urząd Miejski w Gołdapi)

 


Aktualności

Powiązane artykuły