Projekt na Ukrainie

W październiku zakończyła się realizacja projektu „Rejon wyżnicki: społeczeństwo obywatelskie nie przymyka oczu” prowadzonego wspólnie przez Fundację Puszczę Rominckiej, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Wyżnicki Blok Młodzieżowy. Celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności i poprawa współpracy na linii administracja lokalna – społeczeństwo – służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Osnową wszystkich działań była walka z nielegalną wycinką drzew, dokonywaną dotychczas przy milczeniu i udziale ukraińskich służb ochrony przyrody.

 

Przez prawie półtora roku organizowano patrole obywatelskie, które ujawniły 20 przypadków wyrębu drzew na terenie Wyżnickiego Parku Narodowego. Doprowadzono do wszczęcia 12 postępowań karnych. Cały czas funkcjonował telefon zaufania, gdzie przyjmowane były zgłoszenia od obywateli. Przeprowadzono szereg spotkań z mieszkańcami wsi wyżnickiego rejonu, wydano folder informujący o prawach obywateli i obowiązkach urzędników. Odbyły się – z udziałem polskich ekspertów – dwa spotkania „okrągłego stołu”, które dały możliwość bezpośredniego dialogu aktywnym obywatelom i przedstawicielom władz. Ukraińscy samorządowcy i działacze organizacji pozarządowych odwiedzili powiat gołdapski, gdzie zapoznawali się z polskimi doświadczeniami w zakresie współpracy władz i społeczeństwa.

Projekt wychodził naprzeciw realnym potrzebom ukraińskich partnerów, w których kraju dokonują się obecnie gruntowne zmiany organizacji i funkcjonowania państwa.

Print
Projekt współfinansowany był ze środków Programu RITA.

Powiązane artykuły