Inni napisali: Możemy być dumni z naszych doświadczeń i osiągnięć

Polska to kraj, który odegrał i odgrywa ogromna rolę w restytucji populacji żubra. W naszym kraju żyje obecnie ok. 1 600 żubrów (na całym świecie – ponad 5 500 sztuk). Możemy być dumni z naszych doświadczeń i osiągnięć. Warto też je promować i przekazywać do innych krajów. Dlatego Fundacja Puszczy Rominckiej zorganizowała rosyjskim partnerom z obwodu kaliningradzkiego – przedstawicielom Ministerstwa Ekologii i Służby Weterynaryjnej – wyjazd studyjny do wiodących ośrodków hodowli żubrów. Goście odwiedzili Dolinę Charlotty, Pszczynę i Gołuchów. Na portalu www.freekaliningrad.ru Ksenia Krajewska opisuje tą wyprawę. Oto część pierwsza:

http://freekaliningrad.ru/many-approaches-goal_video/

zubry_2 zubry_3 zubry_4


Aktualności

Powiązane artykuły