Do osób pochodzących z Donbasu

Osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu są już w Polsce od prawie tygodnia. Zaraz po przylocie przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wojewody warmińsko-mazurskiego rozpoczęli realizację procedur prawnych, związanych z zalegalizowaniem pobytu tych osób. Zezwolenie na pobyt stały pozwoli nie tylko na zamieszkanie w Polsce na stałe, ale także umożliwi legalną pracę i korzystanie ze świadczeń.

Minister Teresa Piotrowska i wojewoda Marian Podziewski podkreślili, że kwestie prawne zostaną załatwione jak najsprawniej i jak najszybciej. Do tej pory wnioski o zezwolenie na pobyt stały złożyło już ponad 150 osób.

 Zakłada się, że osoby polskiego pochodzenia z Donbasu i członkowie ich rodzin będą przebywać w ośrodkach w Rybakach i w Łańsku do 6 miesięcy. – W tym pierwszym etapie będą załatwiane wszystkie sprawy formalno-prawne związane z pobytem w Polsce. Większość formalności będzie się odbywała na miejscu, w ośrodkach – powiedziała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska.


Przedstawiciele UdSC i wojewody w ośrodkach

Od dnia przylotu w obu ośrodkach, w których zakwaterowano osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy, przebywa grupa pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz przedstawiciele wojewody. Po przylocie urzędnicy pomagali w przydziale miejsc w ośrodkach w Rybakach i w Łańsku. Zbierali również informacje na temat tego, jaka jest sytuacja formalno-prawna poszczególnych osób, jakie dokumenty posiadają. Na co dzień pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielają przybyłym osobom informacji na temat szczegółów procedur administracyjnych, które muszą zostać dopełnione, aby zalegalizować pobyt w Polsce.  Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się również prowadzący placówki Caritas Archidiecezji Warmińskiej. W ośrodkach był również fotograf oddelegowany przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, który na miejscu robił zdjęcia do dokumentów. Nie wszystkie osoby, które przyjechały do Polski posługują się językiem polskim, dlatego mają również zapewnione wsparcie tłumacza. Dziś rozpoczęły się również kursy języka polskiego dla dorosłych, jutro naukę polskiego rozpoczną dzieci.
Co oznacza zezwolenie na pobyt stały?

Zarówno osoby, które posiadają już Kartę Polaka, jak i osoby, które udokumentują posiadanie polskiego pochodzenia otrzymają zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza to, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.


Legalizacja pobytu osób z Kartą Polaka

Osoby, które zostały ewakuowane z Donbasu i posiadają Kartę Polaka mogły od razu aplikować o zezwolenie na pobyt stały. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały jest składany u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce, w tym przypadku u wojewody warmińsko-mazurskiego. W wypełnieniu wszystkich dokumentów pomagają urzędnicy wojewody. Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.
Legalizacja pobytu osób polskiego pochodzenia

Część osób, które przyjechały do Polski nie posiada Karty Polaka. Te osoby aplikują więc o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na polskie pochodzenie. Za osobę polskiego pochodzenia, uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską i której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie. Procedura wygląda podobnie, jak w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka z tą różnicą, że osoba deklarująca polskie pochodzenie musi to udokumentować, czyli przedstawić stosowne dokumenty na przykład akty stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku osób z Kartą Polaka, zezwolenie udzielane jest na czas nieoznaczony.
MSW uruchomiło bank ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Informacje dotyczą kwestii związanych m.in. z pracą i mieszkaniem. 

Chcemy, aby z ofert mogły skorzystać zarówno osoby polskiego pochodzenia, które wcześniej przyjechały do Polski na własną rękę, jak również osoby, które we wtorek (13 stycznia) zostały ewakuowane z Donbasu.

Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych jest otwarte na wszelkie formy współpracy z instytucjami, które chciałyby włączyć się w pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Zachęcamy do współpracy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.
Bank ofert prowadzi Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSW, tel. (22) 60 139 35; (22) 60 174 33 adres mailowy repatriacja@msw.gov.pl
Pomoc rzeczową organizuje także Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do tej formy pomocy, prosimy o kontakt z Panią Joanną Damięcką, koordynatorem pomocy rzeczowej; tel. 89 523 64 02 lub 603 200 211, polacy.donbasu@o2.pl Więcej informacji na stronie  www.olsztyn.caritas.pl

 


Aktualności

Powiązane artykuły

11 komentarzy do “Do osób pochodzących z Donbasu

 1. tęcza

  Pomoc Polakom się należy i miejsce dla nich w Polsce także. Mam nadzieję, że służby sprawdziły i zapobiegły zainstalowaniu wśród uchodźców potencjalnych „zielonych ludzików by za jakiś czas, nie wołali oni w Polsce „Putinie, ratuj nas, nie pozwalają nam rozmawiać w Polsce w języku naszego bratniego narodu rosyjskiego”. I nie daj, Boże, by on usłyszał ich głos w Polsce!!!
  Dodatkowo muszą być poinformowani i potwierdzić zrozumienie tej informacji, że mieszkając w Polsce, będą się stosowali do polskich praw i będą szanowali polskie obyczaje.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. YZX

  Szanowna Redakcjo, nie wiem kto jest autorem informacji skierowanej do osób pochodzących z Donbasu.Ale z treści wynika,iż osoba pisząca chce „błysnąć” elokwencją. Jaka to umiejętność pięknego wysławiania się,jeżeli około 70 % czytających może nie skojarzyć prawidłowo używanego wyrazu wieloznacznego aplikacja.A wystarczyło używać wyrazów – składa wniosek lub wnioskuje.
  Dla mnie uczącego się języka polskiego w oparciu o słownik Prof.Doroszewskiego, zaśmiecanie tego języka obcymi wyrazami jest nie dopuszczalne.
  Tym bardziej że informacja jest skierowana do osób które , być może, nie używali na codzień języka polskiego.
  Myślę iż treść komentarza tęczy jest przesadzona ,ale warunki osób które do nas przyjechały muszą im być znane.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Rzecznik wojewody…

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 3. do YZX

  Gdybyś uczył się języka polskiego poprawnie, nie robiłbyś takich byków jak „nie dopuszczalne”, „osób, które nie używali”, „codzień”. Brawo!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. xyz

  „Tym bardziej że informacja jest skierowana do osób które , być może, nie używali na codzień języka polskiego.” To nie jest informacja dla osób z Donbasu tylko dla nas, czytelników portalu. Pozdrawiam. P.S. „W wypełnieniu wszystkich dokumentów pomagają urzędnicy …”

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. YZX

   To co oznacza tytuł informacji ” Do osób pochodzących z Donbasu,”

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 5. YZX

  Masz rację, zrobiłem sporo błędów ,ale ty również je robisz ,np.nazywając błędy bykami.Poza tym przyjmij do wiadomości ,że ja uczyłem się języka polskiego w 1954 r.
  Pomimo iż napisałem z błędami to jednak zrozumiałeś treść.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 6. Lutek

  YZX!!! Bój się Boga! I Ty ze swoimi błędami śmiesz powoływać się na słownik prof. Doroszewskiego?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 7. wojteks

  no i jeszcze Prof. Doroszewskiego zamiast prof. Doroszewskiego

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. YZX

   wojteks nie masz racji. Pisanie tytułów naukowych z dużej litery nie jest błędem ( w moim przypadku), a wyrazem szacunku dla danej osoby.
   Zwrot „Prof.” jest prawidłowy w stosunku do osoby,która jest pasjonatem swojej pracy.
   Pan Prof. Witold Doroszewski był pasjonatem swojej pracy,w pozytywnym znaczeniu słowa „pasjonat”.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 8. KK76

  8 na 9 komentarzy nie na temat.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...