Zapraszamy na otwarcie kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej

Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na uroczystość otwarcia zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazurskie (I etap).

Uroczystość odbędzie się w środę24 września w Budrach przy Urzędzie Gminy o godzinie 13.00.

Zmodernizowany odcinek ma długość 24,08 km – wraz z przebiegiem przez Banie Mazurskie od skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w Węgorzewie.

Koszt całkowity inwestycji to 73,6 mln zł, z czego 45,7 mln zł to dofinansowanie UE, a reszta wkład własny samorządu województwa.

W ramach projektu wykonano:

– poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi klasy G do nośności 100kN/oś;

– przebudowę 50 przepustów;

– przebudowę 23 skrzyżowań;

– budowę i przebudowę 5,6 km ciągów pieszych;

– budowę i przebudowę 10, 62 km ciągów pieszo-rowerowych;

– budowę i przebudowę 28 zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych;

– korektę łuków pionowych i poziomych;

– nowe oznakowanie pionowe i poziome;

– budowa i przebudowa oświetlenia drogi;

– budowa i przebudowa odwodnienia drogi;

– przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (siecią wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną);

– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,;

– zagospodarowanie terenu zielenią.

To kolejna inwestycja w ciągu dróg wojewódzkich od Gołdapi przez Węgorzewo, Kętrzyn , Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pasłęk do drogi Gdańsk – Warszawa.

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku odcinki Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap z ulicami Wojska Polskiego i Paderewskiego.

Mam szczególną osobistą satysfakcję zapraszając na tę uroczystość jako jej gospodarz, bowiem przed siedmioma laty jako zarząd województwa decydowaliśmy o finansowaniu i rozpoczęciu przygotowań do tych inwestycji.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DO ZOBACZENIA!

Jarosław Słoma – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

 


Aktualności

Powiązane artykuły