W konkursie uczestniczyło piętnaście dwuosobowych zespołów

ohp_9

ohp_9Zakończył się etap finałowy Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie” – Mechanik pojazdów samochodowych 2014, organizowany przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Współorganizatorem konkursu było Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

W dniach 20-23 maja piętnaście zespołów komend wojewódzkich OHP gościło w gołdapskiej placówce OHP, sprawdzając poziom swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie mechaniki pojazdowej. Głównym celem konkursu było stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2014 cyklu kształcenia zawodowego, możliwości sprawdzenia ich przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych. W konkursie uczestniczyło piętnaście dwuosobowych zespołów wyłonionych w wyniku wcześniej przeprowadzonych eliminacji na szczeblach lokalnych i wojewódzkich.

Po trwających dwa dni zmaganiach konkursowych, obejmujących test pisemny oraz wykonanie zadania praktycznego, wyłoniono zwycięski zespół. Pierwsze miejsce wywalczyli Łukasz Polok oraz Adam Kopiec z Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Miejsce drugie zajął zespół Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP reprezentowany przez Jarosława Jaremę oraz Pawła Głodowskiego. Miejsce trzecie zajęła ekipa z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, której przedstawicielami byli – Maciej Skrzecz oraz Kacper Daum.

Puchary, dyplomy oraz nagrody, wręczył zwycięzcom dyrektor CKiW OHP w Gołdapi Sylwester Graczyk. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zaświadczenia o udziale w etapie finałowym konkursu i symboliczne pamiątki z gołdapskiej placówki.

Koordynatorem konkursu był zastępca dyrektora CKiW OHP w Gołdapi Andrzej Nierwiński.

Tekst i zdjęcia – Andrzej Niewiński


Aktualności

Powiązane artykuły