Są okazją do uhonorowania trudu oraz sukcesów

Sztuk

SztukDzisiaj w kętrzyńskim amfiteatrze odbyły się regionalne obchody święta Straży Granicznej. Był uroczysty apel, awanse i wyróżnienia. Generał wyróżnił m.in. gołdapskiego funkcjonariusza.

Uroczysty apel rozpoczął się w południe, wprowadzeniem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz złożeniem meldunku Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciechowi Skowronkowi. Uroczystość odbyła się przy akompaniamencie giżyckiej orkiestry wojskowej.

Dzisiejsza uroczystość jest świętem każdego funkcjonariusza oraz pracownika Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Aktualnie w szeregach Oddziału służy 1300 funkcjonariuszy oraz ponad 300 pracowników cywilnych.

Obchody rocznicowe są okazją do uhonorowania trudu oraz sukcesów wszystkich, którzy przyczyniają się do niezawodnego funkcjonowania formacji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ośmiu funkcjonariuszom i dwóm pracownikom Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Medale za Długoletnią Służbę.

Decyzją z dnia 28 marca 2014 roku Minister Spraw Wewnętrznych Pan Bartłomiej Sienkiewicz nadał 5 funkcjonariuszom Medale za Zasługi dla Straży Granicznej. Ponadto rozkazem personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza 6 funkcjonariuszom wręczono Odznakę Straży Granicznej.

W trakcie uroczystości odczytano również komunikaty o awansach na wyższe stopnie w poszczególnych korpusach: oficerskim – 30, chorążych – 75 oraz podoficerskim – 50 funkcjonariuszy.

Trzech funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wymagających szczególnej dyspozycyjności i zaangażowania zostało wyróżnionych nagrodą przez Ministera Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej realizuje swoje zadania współpracując z różnymi instytucjami. Komendant Oddziału gen. bryg. SG Wojciech Skowronek nadał jednostkom współpracującym Odznakę Pamiątkową Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: st. bryg. Mirosławowi Ruteckiemu – Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, panu Robertowi Torenc – Dyrektorowi Izby Celnej w Olsztynie oraz panu Krzysztofowi Hećman – Burmistrzowi miasta Kętrzyn.

18 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników otrzymało emblemat pamiątkowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, który został ustanowiony z myślą o osobach szczególnie zaangażowanych w funkcjonowanie Oddziału.

Świadkami uroczystości byli znamienici goście, przedstawiciele regionu oraz osoby szczególnie związane z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej. Swoją obecnością akademię 23. rocznicy powstania SG uświetniła m.in. wicewojewoda warmińsko-mazurski pani Grażyna Kluge.Podczas apelu Komendant Oddziału gen. bryg. SG Wojciech Skowronek wyróżnił laureata konkursu na „Osobowość roku 2014” Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr. SG Andrzeja Sztuka, który z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem kształtuje sylwetki wielu młodych ludzi Gołdapi. Ideą konkursu było wyłonienie osoby z szeregów Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, która swoją pozazawodową postawą, działając społecznie i bezinteresownie, dowodzi estymy munduru, jako wzoru prężności, sumienności oraz rzetelności.

Funkcjonariusze Straży Granicznej na Warmii i Mazurach ochraniają lądową granicę państwową Polski z Federacją Rosyjską o długości niemalże 200 km. Jednocześnie od 10 lat Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej strzeże również zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Uszczelnienie granicy wschodniej, wprowadzenie europejskich standardów polityki migracyjnej, stworzenie kompatybilnej, międzynarodowej sieci informatycznej oraz przygotowanie do stosowania procedur przyjętych na wewnętrznych granicach UE były jednymi z wielu warunków, które musiała spełnić Polska dążąc do członkowstwa w rodzinie narodów europejskich.

Formacja graniczna powstała w 1991 roku, od tego momentu przeszła szereg transformacji dostosowując się do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Dzisiaj Straż Graniczna jest formacją o charakterze graniczno – migracyjnym, która wykorzystuje najlepsze rozwiązania w walce z nielegalnym przekraczaniem granicy. Ostatnia zmiana ustawy o cudzoziemcach dodatkowo umocowała Straż Graniczną w przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Przykładem placówki, której dużą rolą jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji jest niedawno powstała Placówka Straży Granicznej w Olsztynie i realizowane zadania przez funkcjonariuszy.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w liczbach:

W ubiegłym roku funkcjonariusze w przejściach granicznych na Warmii i Mazurach przeprowadzili prawie 6 mln 200 tys. odpraw osobowych tj. o 52 % więcej niż w 2012 roku.

Najwięcej osób granicę państwową z obwodem kaliningradzkim przekracza w drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, największy przyrost ruchu granicznego rok do roku jest w dpg Gronowo, natomiast najwyższy odsetek podróżnych w ramach MRG (małego ruchu granicznego) odnotowano w drogowym przejściu granicznym w Gołdapi.

W 2013 roku w przejściach granicznych W-MOSG ujawniono 175 przypadków fałszerstw dokumentów.

(Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Są okazją do uhonorowania trudu oraz sukcesów

  1. J.

    Czy mógłby ktoś przybliżyć sylwetkę mjra Andrzeja Sztuka? bo człowiek jak widać zasłużony a ja pierwszy raz słyszę to nazwisko. Chciałbym wiedzieć coś więcej.