Zapraszają na bezpłatne szkolenie

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące w/w procedury, które zostanie przeprowadzone 8 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, w sali konferencyjnej nr 2.

TAX FREE – system zwrotu podatku VAT podróżnym

 

Szanowni Państwo

System zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym zamieszkałym poza granicami Unii Europejskiej jest szansą dla lokalnych przedsiębiorców. Ostatecznie umożliwia on obniżenie ceny sprzedaży towarów (o podatek od towarów i usług), po ich wywiezieniu przez podróżnego z terytorium Unii Europejskiej.

Aby lokalny przedsiębiorca mógł uczestniczyć w obrocie towarowym z wykorzystaniem systemu TAX FREE powinien spełnić katalog formalności zawartych w Ustawie o podatku od towarów i usług – tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące w/w procedury, które zostanie przeprowadzone 8 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, w sali konferencyjnej nr 2.

Planowany czas spotkania: około 3 godzin. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Izby Celnej w Olsztynie i  Urzędu Skarbowego w Olecku w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach TAX FREE oraz bezpłatny elektroniczny systemem „Zwrot VAT dla Podróżnych”, który funkcjonuje na wszystkich przejściach granicznych znajdujących się na terytorium RP. Umożliwia on użytkownikom możliwość weryfikacji dokumentów towarzyszących wywożonym towarom w ramach TAX FREE.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę potwierdzenie udziału na formularzu zgłoszeniowym do dnia 2 kwietnia 2014 roku.

 

 

Z wyrazami szacunku

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

 


Aktualności

Powiązane artykuły