Jeśli chcesz znaleźć się na liście wytwórców produktów lokalnych…

logofrrg

logofrrgFundacja Rozwoju Regionu Gołdap reprezentuje miasto i gminę Gołdap w Radzie Produktu Lokalnego w projekcie Produkty Lokalne EGO. Projekt ma na celu m.in. zinwentaryzowanie wszystkich podmiotów na obszarze EGO (osób, organizacji, grup), zajmujących się wytwarzaniem produktów lokalnych, szeroko rozumianych, a więc obejmujących wszystkie dziedziny kultury, sztuki, tradycji, kulinariów itp.

Realizatorem projektu jest Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”.

Jednym z efektów realizacji projektu będzie strategia rozwoju produktu lokalnego obszaru EGO, która zawierać będzie wspomnianą wyżej inwentaryzację wytwórców produktów lokalnych.

Wszystkich mieszkańców miasta i gminy Gołdap, którzy zajmują się wytwarzaniem produktów lokalnych i którzy chcieliby znaleźć się na liście podmiotów zinwentaryzowanych jako wytwórcy produktów lokalnych prosimy o kontakt z Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap do 15.03.2014 r. – osobiście pod adres plac Zwycięstwa 16 lub telefonicznie pod numer 87 615 20 90 lub też poprzez wypełnienie zamieszczonej niżej tabeli i odesłanie jej na adres mailowy poczta@frrg.pl

tabela-do-sektorów-kreatywnych


Aktualności

Powiązane artykuły