Zapraszają na kolejne forum „Decydujmy Razem”

decydujmy_logo

decydujmy_logoW czwartek 13 lutego w godzinach 12.00–16.00 w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy Partyzantów 31 odbędzie się kolejne forum Subregionu EGO z cyklu „Decydujmy Razem”. Niżej szczegółowa tematyka spotkań.

Miejsce wielce symboliczne – Gołdap – miejsce internowania opozycji demokratycznej, członków „Solidarności” ma być pretekstem do refleksji na temat demokracji uczestniczącej w wymiarze globalnym, ogólnopolskim i lokalnym, szczególnie w roku obchodów 25 rocznicy wyborów z czerwcowych 1989 r.

Forum da możliwość skonfrontowania tamtych marzeń o wolnej demokratycznej Polsce i dzisiejszych doświadczeń demokracji przedstawicielskiej, uczestniczącej, czy też bezpośredniej. To wreszcie okazja do wymiany doświadczeń na temat współpracy publiczno-społecznej, aktywności obywateli, procesów partycypacyjnych na świecie (przykład USA), w kraju i Subregionie EGO (obszar trzech powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w województwie warmińsko-mazurskim).

W Programie Forum m.in.:

Panel dyskusyjny: Po co nam aktywny obywatel? Pożytek ze słuchania: doświadczenia globalne, ogólnopolskie i lokalne.

Projekt „Decydujemy razem” – film, prezentacja multimedialna, galeria zdjęć.

”Budujemy dom” – warsztat partycypacyjny dla mieszkańców Subregionu EGO.

Spytaj mieszkańca, on ci prawdę powie! – sondaż.

EGO Partycypacja wczoraj i dziś – prezentacja

„Konsultacje publiczne w U.S.A. na poziomie lokalnym”, Daniel Hall z Sekcji Polityczno-Ekonomicznej Ambasady U.S.A. w Warszawie.

Zapraszamy mieszkańców Subregionu EGO do udziału!

Burmistrz Gołdapi Marek Miros i Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek 

W imieniu Stowarzyszenia CAL

Maciej Juchniewicz, Animator Subregionu EGO w projekcie „Decydujmy razem”

„Decydujmy razem” to projekt pilotażowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. Efektywna i skuteczna partycypacja wymaga jednak uruchomienia szczególnego procesu, w którym społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, lecz także współtwórcą wypracowywanych rozwiązań. Współdecydowanie może się bowiem sprawdzić jedynie w społeczności, która rozumie sens działania na rzecz wspólnego dobra i jest gotowa do aktywnego udziału w takim procesie. Z drugiej strony, partycypacja jest domeną władz otwartych i gotowych na współpracę ze swoimi mieszkańcami. Więcej o projekcie na www.decydujmyrazem.pl.

decydujmy_logo


Aktualności

Powiązane artykuły