Jesień pod znakiem „Bezpiecznej Szkoły” w gimnazjum

amzi_2

amzi_2Tegoroczna jesień przebiega w gołdapskim gimnazjum pod znakiem starań o dalszą poprawę bezpieczeństwa oraz działań związanych z profilaktyką uzależnień. Ponieważ nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń 2014”, zintensyfikowaliśmy działania wychowawcze i z werwą zabraliśmy się do realizacji postawionych przed nami zadań.

Najpierw nauczyciele wiedzy o społeczeństwie – Anna Karwowska i Jarosław Żukowski przeprowadzili zajęcia oraz debaty uczniowskie na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów. Następnie wychowawcy zrealizowali zajęcia, których pokłosiem stał się szkolny konkurs literacki nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?

Uczniowie wzięli też udział w zajęciach wychowawczych oraz spotkaniach z przedstawicielami: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, służby zdrowia na temat bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na ulicy; zagrożeń; udzielania pomocy, itp. Grupa przygotowana przez koordynatorki projektu – Anetę Wojnar-Konopkę, Stanisławę Mossakowską i Wiesławę Kuglarz – przeprowadziła w klasach pogadanki na temat prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, zwyczajów szkolnych, relacji „chłopcy-dziewczęta”, języka, kultury osobistej. Efektem tych zajęć było przygotowanie przez wybrane klasy męsko-damskiego młodzieżowego savoir-vivre’u oraz plakatów promujących czystość języka, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach i w świetlicy. Następnym etapem naszych działań było przeprowadzenie przez pedagoga konwersatoriów pt. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Naturalnym ich dopełnieniem stał się koncert profilaktyczny na temat uzależnienia od narkotyków dla klas III z udziałem członka zespołu „Kasa Chorych”, zorganizowany przez pedagoga Wiesławę Kuglarz we współpracy z pełnomocnikiem burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Tematyka ta zainspirowała również uczniów klasy III c pod kierunkiem Anety Wojnar-Konopki do przygotowania części artystycznej poświęconej niszczącemu wpływowi używek na kondycję i życie człowieka. Aby działania nasze były skuteczniejsze, wzorem ubiegłego roku, Zespół ds. Bezpieczeństwa i Uzależnień rozpropagował wśród wychowawców ofertę filmów profilaktycznych proponowanych przez Bibliotekę Publiczną, a także zawiązał współpracę z pracownicą Działu Zbiorów Specjalnych, której skutkiem są zajęcia prowadzone na terenie biblioteki z wykorzystaniem filmów wychowawczych i prezentacji multimedialnych. Są to działania cykliczne. W związku z przypadającym 22 listopada Dniem Walki z Paleniem Tytoniu rozwiesiliśmy na korytarzach naszej szkoły plakaty o tematyce antynikotynowej, a także wzięliśmy udział w akcji zorganizowanej przy współpracy Policji i SANEPID-u polegającej na rozdawaniu przechodniom ulotek. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie przez grupę projektową konwersatoriów pt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”? Równocześnie pedagog przeprowadziła we wszystkich klasach konwersatoria pod hasłem: Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność? Aby je pogłębić uczniowie kl. IIIc i IIId uczestniczyli jako widzowie w Przeglądzie Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, natomiast przygotowana przez Bożenę Gojlik grupa wolontariuszy zadbała o występujących. Jesteśmy świadomi, jak wiele niepełnosprawnych osób z naszego otoczenia potrzebuje wsparcia, dlatego zaangażowaliśmy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca, dzięki którym będzie możliwa jego rehabilitacja. Mając na uwadze potrzeby osób doświadczonych przez los, uczniowie naszej szkoły brali udział w koncercie charytatywnym na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, który odbył się 27 listopada. Jedno z wymagań konkursowych wymagało przeprowadzenia konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam dotyczących monitorowania sytuacji osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”. Poza zrealizowaniem zajęć wychowawczych na ten temat zaprosiliśmy Iwona Wasilewską- Zastępcę Dyrektora OPS, która przybliżyła uczniom specyfikę pracy OPS, omówiła problemy, z którymi można się zwracać do tej instytucji i rodzaje świadczonej pomocy. Następnie jedna z grup projektowych przeprowadziła we wszystkich klasach konwersatoria na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… oraz przygotowała prezentację multimedialną obejmującą podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego, tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne. Z inicjatywy pani pedagog przy współpracy pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zorganizowaliśmy także warsztaty dotyczące pracy nad emocjami i umiejętnością opanowania agresji dla klas I zatytułowane „Buntownicy” oraz dla klas II pt.: „Zwyczajni niezwyczajni”. W związku ze startem w konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń 2014” dwie nauczycielki wzięły udział w 6-miesięcznym seminarium organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Dodatkowo ukończyły równie kilkumiesięczny kurs dotyczący procedury „Niebieskiej Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To ogrom pracy. Liczymy, że zostanie doceniony, a nasi uczniowie będą bezpieczni i dojrzali.

Oczywiście nie wszystko jeszcze osiągnęliśmy, ale postawmy sobie pytanie: Jak funkcjonowałaby nasza młodzież, gdyby opisane działania nie zostały podjęte?

A W-K


Aktualności

Powiązane artykuły