Całkowite zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2014

umowa_przejscie

umowa_przejscieZakończyły się prace kubaturowo-drogowe, które były kolejnym etapem rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Gołdapi. Jak powiedział podczas odbioru tego etapu wojewoda Marian Podziewski: Całkowite zakończenie tej inwestycji planowane jest na rok 2014.

Limit przyszłorocznych środków przeznaczony zostanie przede wszystkim na wykonanie drogi dojazdowej i wyjazdowej z części towarowej przejścia granicznego, a także na zakup urządzeń teletechnicznych i wyposażenia. W budżecie na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości niemal czterech milionów złotych, ale liczymy, że jak co roku otrzymamy również środki z rezerwy, które oczywiście przeznaczymy na doposażenie budynków w odpowiedni sprzęt techniczny i komputerowy – mówił wojewoda.

Dotychczasowy koszt rozbudowy drogowego przejścia w Gołdapi to blisko 45 milionów złotych. Na zakończony właśnie etap kubaturowo-drogowy przeznaczonych zostało 8 mln 600 tys. złotych. Środki te pozwoliły między innymi na: budowę układu komunikacyjnego wraz z dwiema wagami samochodowymi w rejonie pawilonów kontrolerskich, budowę dwóch wiat, wykonanie instalacji teletechnicznych zewnętrznych, nawierzchni asfaltowych na parkingu, a także rozbudowę instalacji zasilającej i sygnałowej oraz elektronicznych tablic informacyjnych. (Red. UW)


Aktualności

Powiązane artykuły