Cudzoziemcy pracowali nielegalnie

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Od stycznia do kwietnia br. kontrolą objęli 1590 obcokrajowców. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że 190 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 36%. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini – 29%, na trzecim Gruzini – 25%. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 26%, produkcyjnej – 20%, usługowej – 14%, pośrednictwie pracy i turystyce – 9%.

W okresie od stycznia do kwietnia najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 20%, mrągowskim – 14%, ełckim –  13%, oleckim – 11%, piskim, iławskim, gołdapskim i ostródzkim po 6%.

Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 49 tys. zł.

Funkcjonariusze z W-MOSG największe uchybienie w analizowanym okresie stwierdzili w firmie pośredniczącej w zatrudnianiu. Właściciel agencji pracy kierował cudzoziemców do zakładów produkcyjnych na terenie powiatu ostródzkiego. Funkcjonariusze SG objęli kontrolą ponad 600 pracowników zza granicy i stwierdzili, że 64 pracowało nielegalnie. Przedsiębiorca przyznał się do popełnienia wykroczenia i złożył wniosek o wymierzenie kary grzywny bez przeprowadzenia rozprawy. Został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. zł.

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły