Zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi od 3 października dokonał zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. 11-go listopada w Gołdapi poprzez ustawienie znaków D-40 „Strefa zamieszkania” i D-41 „Koniec strefy zamieszkania”.

Zmiana ta ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwagi na nasilenie ruchu pieszego, ograniczenie intensywności parkowania i postoju pojazdów ciężarowych i osobowych na chodniku i jezdni oraz ze względu na postępującą degradację nawierzchni i nie stosowanie się do poprzedniej organizacji ruchu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyjazd ze strefy zamieszkania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” jest manewrem włączania się do ruchu i nakłada na kierowcę obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Kierujący wyjeżdżający ze strefy zamieszkania powinni się również liczyć z natężonym ruchem pieszych oraz pojazdów, który odbywa się przy Komendzie Powiatowej Policji. (Red. KPP)

 


Aktualności

Powiązane artykuły