Pomocą objęli 18 tysięcy dzieci

poradnia_3

poradnia_3Niemal 18 tysięcy dzieci objęła pomocą gołdapska poradnia w ciągu 45 lat istnienia. Mowa tu o obecnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która w ciągu tego okresu funkcjonowała pod różnymi nazwami i w różnych miejscach. We wtorek w aktualnej siedzibie przy Wolności uroczyście obchodzono jubileusz.

Rozpoczęło się od powitania przez dyrektor Bożenę Ewę Winnicką. Potem była prezentacja multimedialna i wystąpienia gości, m.in. starosty Andrzeja Ciołka. Były też kwiaty i upominki.

Na początku, czyli od 1 września 1968 roku, placówka działała pod nazwą Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Do 1982 roku dyrektorem była Apolonia Bida. Do roku 1984 funkcję tę pełnił Mieczysław Tanajewski. Potem placówką kierowała Zofia Wiszniewska, (dwukrotnie) Kornelia Chudzik, Bożena Chilicka i Barbara Zyskowska. Obowiązki dyrektora pełniły również – Iwona Ciak i Ewa Pastuszka. Obecnie dyrektorem poradni jest Bożena Ewa Winnicka.

W 1993 roku Poradnię Wychowawczo-Zawodową przekształcono w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Swoje siedziby placówka miała m.in. w bloku przy ul. Żeromskiego 8A i przy Zespole Szkół Zawodowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również byli dyrektorzy, m.in. Kornelia Chudzik i Mieczysław Tanajewski. Ciepło powitano Halinę Stawecką, która od 1976 do 207 roku zajmowała się obsługą kancelarii. Wraz z Bożeną Winnicką otrzymali oni odznaczenia „Za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”.

Obecnie w poradni wraz z dyrektorem pracuje 15 osób, w tym dziesięcioro pracowników pedagogicznych. W ostatnich latach siedzibę remontowano, toteż pomieszczenie wyglądają estetycznie. Dyrekcja czyni również starania o pozyskanie środków zewnętrznych.


Aktualności

Powiązane artykuły