Podziękowanie

Wychowawca  wraz uczniami i rodzicami klasy I „a” Szkoły Podstawowej nr 2 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Składają  serdeczne podziękowania  Panu Janowi Brzozowskiemu
Za
Okazaną pomoc i ufundowanie tablicy magnetycznej.
Pana gest przyczyni się do jeszcze lepszej realizacji naszych celów wychowawczych i dydaktycznych.
Jednocześnie, życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor                             Rada Rodziców kl    I”a”                                 Wychowawczyni
Stefan Piech                                                                                           Barbara Nierwińska

Gołdap 20.05 2013


Aktualności

Powiązane artykuły