Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie VIII

gfl_logo

gfl_logoGołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do konkursu VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Wnioski można składać do 16 czerwca 2013 r. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się od 15 lipca 2013, a zakończy 28 lutego 2014 r.

W ramach programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje mogą się ubiegać:

– organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas zarejestrowane w KRS lub uczniowskie kluby sportowe);

– grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub inna instytucja publiczna.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje, które mają siedzibę na terenie gmin Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kruklanki lub planują prowadzić działania na terenie jednego z powiatów.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 6.000 zł na projekty, które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;

– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, – będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu i innymi dokumentami znajdującymi się na stronie: http://funduszgoldap.pl/index.php/granty – w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat tegorocznego konkursu grantowego.

Nowością konkursu jest sposób składania wniosków – całość odbywa się przez internet. Generator wniosków znajduje się na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać też pisząc na adres: gofund@wp.pl

Powiązane artykuły