Przebudowa ulicy Kolejowej dofinansowana

z_lotu_25_10_12_53

z_lotu_25_10_12_53Decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z 17 grudnia 2012, po dokonaniu oceny strategicznej, wniosek powiatu gołdapskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N- ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda” (o wartości projektu 3 351 458 , 59 PLN) otrzymał dofinansowanie z EFRR w kwocie 2 346 021, 01 PLN. Dotacja wyniosła zatem 70% wartości projektu.

 

Przebudowa ulicy Kolejowej nastąpi na długości 745,22 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową i Przytorową (początek) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 651-ul. Suwalska (most na rzece Gołdapie wyłączony jest z opracowania).

Inwestycja obejmie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej do odprowadzania wody powierzchniowej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Lipowej, Przytorowej i Kolejowej, budowę konstrukcji jezdni, chodników, budowę wjazdów bramowych, oznakowanie poziome i pionowe.

Uzyskanie dotacji to dobry przykład zgodnej współpracy samorządów gminnego i powiatowego, które złożą się na 30-procentowy udział własny. Gratuluję staroście Andrzejowi Ciołkowi i burmistrzowi Markowi Mirosowi, który był pomysłodawcą tej inicjatywy.

To już ostatnie pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 dostępne na budowę dróg lokalnych. Tym bardziej cieszy uzyskanie dotacji na poprawę nawierzchni ulicy Kolejowej, przez którą prowadzi droga z centrum miasta do dzielnicy uzdrowiskowej nad jeziorem Gołdap, pijalni wód, tężni, promenady zdrojowej.

Warto przypomnieć, że drugi ciąg komunikacyjny w stronę dzielnicy uzdrowiskowej – ulica I. J. Paderewskiego – jako ulica wojewódzka została przebudowana dzięki inwestycji samorządu wojewódzkiego (przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Banie Mazurskie-Boćwinka, Grabowo-Gołdap z ulicą Wojska Polskiego i wschodnim wylotem z miasta).

Godna odnotowania jest też zmiana wyglądu osiedla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej w okolicach wieży ciśnień przy ul. Paderewskiego dzięki uzyskaniu unijnej dotacji od zarządu województwa.

Dzięki tym inwestycjom stan ulic i wygląd budynków w drodze przez miasto do dzielnicy uzdrowiskowej nie będzie powodem do wstydu.

Gołdap pięknieje i to widać coraz wyraźniej.

Pozdrawiam Gołdapian i wszystkich mieszkańców powiatu

Jarosław Słoma

 


Aktualności

Powiązane artykuły