Harcerskie rozpoczęcie roku

Nad rzeką Gołdapą, 27 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego. Zebranych harcerzy, instruktorów i Radę Hufca powitała komendantka – Teresa Polnik. Na wstępie poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druha Jarosława Podziewskiego o symboliczne rozpalenie ogniska, następnie powołała strażników ognia. Wszyscy uroczyście odśpiewali piosenkę: „Płonie ognisko”. Nieodzownym i ważnym punktem spotkania była gawęda opowiedziana przez druhnę Urszulę Wrzosek. Młodsi i starsi harcerze umilali czas, śpiewając piosenki harcerskie, były też pląsy i zabawy. Odbyła się też dyskusja nad planami Hufca poszczególnych drużyn. Na zakończenie puszczono iskierkę przyjaźni.


Aktualności

Powiązane artykuły