Międzyszkolny Zespół do Spraw Oświaty na Wsi

W związku z planami przekazania szkół wiejskich pod zarząd FRRG nauczyciele SP w Boćwince, Galwieciach i Jabłońskich utworzyli Międzyszkolny Zespół do Spraw Oświaty na Wsi. Celem zespołu jest:

 1. Zapoznanie opinii publicznej i radnych z rzeczywistą sytuacją wiejskich szkół; przedstawienie ich roli w środowisku oraz prezentacja funkcjonowania tych placówek jako nowoczesnych, posiadających bogatą ofertę edukacyjną i nastawionych na indywidualizację pracy z uczniem.
 2. Nawiązanie merytorycznego dialogu z władzami w sprawie oszczędności w oświacie wiejskiej.
 3. Wspólne opracowanie strategii finansowej dla tych jednostek na przyszłość.

Nauczyciele wchodzący w skład zespołu są gotowi do podjęcia rozmów, otwarci na zmiany i dysponują własnymi propozycjami uzyskania oszczędności w wiejskich szkołach. Skłonni są do podjęcia działań, które uchroniłyby ich placówki przed likwidacją –  jak pokazują liczne przykłady, przekazanie szkół innemu podmiotowi niż samorząd lokalny prowadzi właśnie do zamknięcia tych jednostek.

Międzyszkolny Zespół do Spraw Oświaty na Wsi


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Międzyszkolny Zespół do Spraw Oświaty na Wsi

 1. Zbyszek Mieruński

  A może wprowadzić Bon Oświatowy – „…. jest to skalkulowany średni koszt kształcenia ucznia, którym związany jest bezpośrednio z jego osobą. Rodzice dysponując bonem oświatowym wybieraliby szkołę dla swego dziecka, przekazując jej swój bon. Budżet szkoły składałby się z wielokrotności wartości przekazywanych szkole bonów przez rodziców. W takim systemie los szkoły i warunki płacowe nauczycieli uzależnione są od liczby podejmujących w niej naukę uczniów.
  Projektowanym skutkiem wprowadzenia bonu oświatowego ma być zwiększenie autonomii szkoły i kompetencji dyrektora, pozwalających na odpowiedni dobór kadry oraz kształtowanie programów i organizacji pracy szkoły oraz zapewnienie możliwości wyboru szkoły przez rodziców i uczniów. Przede wszystkim jednak instrument ten ma wprowadzić do oświaty pierwiastek konkurencyjności, który ma rzekomo korzystnie wpłynąć na jakość nauczania przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów wykonywania zadań oświatowych….”
  W wielu samorządach gdzie funkcjonuje te rozwiązanie wyraźnie podniósł się poziom szkół i ich relacje ze środowiskiem lokalnym.

   
 2. Xyz

  Średni koszt kształcenia ucznia… ale wiejskiego czy miejskiego? Subwencja na dziecko wiejskie jest wyższa o 38 %. Jak się to ma do tego bonu?

   
 3. cc

  Bon oświatowy się nie sprawdził. Prekursorzy jego wprowadzenia (Świdnica) już szukają sposobu zrezygnowania z niego. Bon był dobry przy w miarę stałej wysokości finansowania zadań oświatowych i względnie stabilnej sytuacji demograficznej.

   
 4. kibic

  Od jakiegoś czasu śledzę działania nauczycieli i myślę, że robią dobrą robotę. Wybory co prawda za dwa lata, ale już dziś można wręczyć naszym władzom (czyt. M. Mirosowi) czerwoną kartkę, lub podyktować rzut karny.