Najdziksze miejsca Powiatu Gołdapskiego

Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” i Gołdapski Fundusz Lokalny zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Najdziksze miejsca Powiatu Gołdapskiego”.
Celem głównym konkursu jest ukazanie w fotografii najdzikszych, najbardziej wartościowych przyrodniczo miejsc i zasobów dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Gołdapskiego wymagających ochrony.W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w wieku powyżej 13 lat.
Jury przyzna 3 nagrody rzeczowe i 5 wyróżnień w postaci prezentacji prac na wystawie pokonkursowej. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydrukowane w formie banerów o wymiarach min. 120 x 80 cm i zaprezentowane podczas „Eko-pikniku” 28 kwietnia 2012 r. oraz na wystawie w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Szczegółowy regulamin w załączeniu i na stronie: www.funduszgoldap.pl

Konkurs współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Powiatu Gołdapskiego.

Regulamin konkursu fotograficznego


Aktualności

Powiązane artykuły