1% zostaw w Gołdapi

Zostaw 1% podatku w powiecie gołdapskim. W ten sposób przyczynisz się do rozwoju naszej społeczności – gorąco zachęcam – Zbigniew Mieruński – prezes Zarządu Gołdapskiego Funduszu Lokalnego.
Pieniądze z 1% wypływają z naszego powiatu do dużych miast (Warszawa, Kraków), ponieważ podatnicy przekazują swój odpis głównie na duże organizacje. Należy się zastanowić, czy swój 1% nie lepiej zostawić na potrzeby naszej lokalnej społeczności, by rozwiązywać nasze wspólne problemy.
Gołdapski Fundusz Lokalny od 10 lat wspiera niezamożną, uzdolnioną młodzież z terenu powiatu gołdapskiego poprzez udzielanie stypendiów. W ciągu tego czasu przyznaliśmy stypendia dla 162 uczniów i studentów o wartości ponad 350 000 zł.
Od 2004 roku wspieramy finansowo aktywność społeczną w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako oficjalny partner Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przyznajemy dofinansowanie na działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, działania kulturalne, sportowe, edukację, ekologię, rozwój wolontariatu, integrację osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki, świetlice wiejskie i rozwój lokalny służące dobru wspólnemu. Dotychczas przyznaliśmy 72 dotacje na kwotę 286 000 zł.
Od 2008 roku prowadzimy Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi, które bezpłatnie wspiera w działalność innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, doradzamy, udostępniamy pomieszczenia i aktywizujemy wsie powiatu gołdapskiego.
Realizujemy projekty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, najbardziej znanym jest projekt M.A.F.I.A. – Młodzieżowa Agencja Filmów Informacyjno-Artystycznych w ramach którego młodzież nauczyła się dziennikarstwa telewizyjnego i powstała gołdapska kronika filmowa.
Pragniemy działać na rzecz społeczności lokalnej i wspierać potrzebujących, a możemy to czynić,  m.in. dzięki Twojej pomocy. Zostaw 1% podatku w regionie, w którym mieszkasz. W ten sposób przyczynisz się do rozwoju naszej społeczności.

Pamiętajcie – 1 %  to nic nie kosztuje, wystarczy wpisać  w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000098782

Kampanię dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce


Aktualności

Powiązane artykuły