Po długich perypetiach drogę przekazano

oczyszczalnia

oczyszczalniaZ informacji burmistrza wynika, że jest już zamknięta sprawa drogi prowadzącej od oczyszczalni ścieków do wysypiska śmieci.

Nie wszyscy pamiętają, że w pewnym momencie okazało się, iż o jeden z odcinków tego gruntu upomniał się prywatny właściciel, posiadający w pobliżu gospodarstwo.

Kilka lat rwały utarczki prawne. I w końcu starosta wydał decyzję o przejęciu drogi, tyle że oferując rolnikowi 32 tys. złotych, które ma wypłacić Magistrat. Gmina potem odwołała od finansowego aspektu do wojewody, jednak ten utrzymał w mocy decyzję starosty.

Mimo to raczej gmina nie będzie trwała przy swoich roszczeniach i sprawa zakończy się na wypłaceniu przez gminę tych pieniędzy.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Po długich perypetiach drogę przekazano

 1. wala

  Ciekawe kto sprzedał temu panu grunty na których przebiega przedmiotowa droga?Profesjonalizm w UG w Gołdapi to ich domena 🙂

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Wyjaśnienie dot. drogi prowadzącej do wysypiska śmieci:
  W nawiązaniu do wiadomości umieszczonej na stronie internetowej gołdap.org.pl w dniu 16.11.br. pt. „Po długich perypetiach drogę przekazano”, Starosta Gołdapski wyjaśnia, iż:
  Przepisy prawa art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), zobligowały Starostę Gołdapskiego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości 31.701,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset jeden złotych) za prawo własności nieruchomości, przejętej z mocy prawa przez Gminę Gołdap, na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 137008N Gołdap – Rostek – Kośmidry odcinek od ul. Żeromskiego do wysypiska śmieci” oraz zobowiązania Gminy do wypłacenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela.
  Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania był operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, uwzględniający stan nieruchomości z dnia wydania decyzji lokalizacyjnej tj. 06.10.2010r. oraz poziom cen na dzień wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania tj. 02.06.2011r.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...