O cenach ciepła – list do redakcji

Otrzymaliśmy informację, w której Józef Kiszkorno, przewodniczący Zarządu Rady Osiedla nr III w Gołdapi, nawiązuje do naszego wpisu dotyczącego spotkania w dniu 14 listopada, w sprawie stawek cen ciepła w gołdapskim PEC-u.

W uzupełnieniu wystąpienia na zebraniu wspólników PEC w oparciu o opracowanie: „Energetyka cieplna w liczbach- 2010”- URE W-wa sierpień 2011 r. – informuję, że:

– w 2010 r. średnia jednoskładnikowa cena ciepła w kraju ukształtowała się na poziomie 36,50 zł/GJ i wzrosła o 3,0% od poprzedniego roku. Od 2002 r. obserwowany jest stały wzrost średniej jednoskładnikowej ceny ciepła, która w latach 2002–2010 wzrosła o 28,7%, przy wzroście całkowitego kosztu jednostkowego o 28,3%.

Poniżej cytuję wyciągi danych z tabel nr 9 – „ Średnie jednoskładnikowe ceny ciepła” oraz tabeli nr 10 – „Ceny ciepła wytworzonego z różnych rodzajów paliw”:

2002 2009 2010
Tabela 9: Średnia cena ciepła za 1 GJ w woj. Warm.-Mazurskim 29,90 zł 39,74 zł 40,40 zł
Tabela 10: Kraj –  średnia cena 1 GJ wytworzona: 

– z oleju opałowego lekkiego  Ekoterm

43,98 zł 70,85 zł 68,99 zł
– z oleju opałowego ciężkiego  Mazut: 21,31 zł 23,61 zł 23,15 zł

 

Wg Tabeli nr 5 „Dynamika przychodów i kosztów przedsiębiorstw ciepłowniczych” cyt.:  „Kondycja finansowa sektora w 2010 r., mierzona wynikiem finansowym brutto, uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do roku ubiegłego... Ujemny wynik osiągnęły tylko przedsiębiorstwa w pięciu województwach: mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, lubuskim i podkarpackim. W pozostałych województwach wynik finansowy na działalności ciepłowniczej był dodatni, najlepszy zdecydowanie w województwie łódzkim – (+)108 558,8 tys. zł.

W świetle powyższych danych i ceny 1 GJ – jego wysokość za ostatni rok w Gołdapi: 91,60 zł oraz 30% podwyżka od 15.10. br na 118,94 zł jest porażająca i nie do przyjęcia.

Nasuwa się pytanie dlaczego zamiast ww. danych na zebraniu Pan Burmistrz pokazał dynamikę wzrostu cen oleju napędowego zamiast opałowego? To niestety nie przekonuje odbiorców ciepła i nie uzasadnia tak wysokiej podwyżki.

W tym stanie sprawy wg Rady Osiedla podwyżka ciepła nie powinna przekroczyć pułapu 15-18%.

 


Aktualności

Powiązane artykuły