Duże dofinansowanie Parku Krajobrazowego

park_krajobrazowy

park_krajobrazowyMarszałkowie Jacek Protas oraz Jarosław Słoma podpisali 7 listopada w imieniu samorządu województwa warmińsko- mazurskiego umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”.

Park został finalistą konkursu NFOŚiGW przeprowadzonego w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Zgodnie z projektem Park Krajobrazowy uzyska dofinansowanie z trzech źródeł w kwotach: NFOŚiGW – 548 000 zł; WFOŚiGW w Olsztynie -50 000 zł; środki własne samorządu województwa – 87 200 zł.

Planowane działania:

1. Adaptacja poddasza w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach na cele związane z edukacją ekologiczną.

W wyniku zagospodarowania dotychczas całkowicie niewykorzystanego poddasza uzyskane zostaną następujące pomieszczenia :sala dydaktyczno – ekspozycyjna o powierzchni 119 m kw.; zaplecze socjalne (pokój gościnny, aneks kuchenny, łazienka), pokój administracyjny, składówka, szatnia oraz dwie toalety.

2. Zakup sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych (projektor, laptop, ekran).

3. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej „RECHOT” – odbudowa kładki drewnianej (195m) wzdłuż brzegu jeziora Ostrówek w Galwieciach.

Na uwagę i uznanie zasługuje skuteczne pozyskiwanie środków na projekty przez kierującego Parkiem Krajobrazowym dyrektora Jaromira Krajewskiego. (JS)


Aktualności

Powiązane artykuły