Gołdapska „Piątka” zakończyła oficjalnie rok szkolny

Z bardzo dobrym wynikiem gołdapska „Piątka” zakończyła rok szkolny, bo ze średnią ocen 4,2. Do szkoły uczęszczało 407 uczniów. Najwyższą średnią osiągnęli – Michał i Mikołaj z klasy IVb (5,82).

Podczas piątkowego zakończenia roku nagradzano nie tylko uczniów z najlepszymi ocenami, ale również tych, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych. I tu również szkoła ma się czym pochwalić.

W uroczystości licznie uczestniczyli rodzice. Przybyli też przedstawiciele samorządów – gminnego i powiatowego.


Aktualności

Powiązane artykuły