Rada Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej od dziś w zmienionym składzie

Dziś w Żytkiejmach miało miejsce spotkanie Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Zadaniem tego gremium jest głównie: „udzielanie konsultacji i porad oraz wydawanie opinii związanych z wydaniem decyzji Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w sprawach niecierpiących zwłoki” (z regulaminu Rady).

 

Rada działa społecznie. Kadencja trwa 5 lat. W obecnym składzie znaleźli się:

1) Edward Adamczyk — przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

2) Daniel Chochulski – przedstawiciel praktyki;

3) Andrzej Ciołek — przedstawiciel powiatu gołdapskiego;

4) Małgorzata Domurad – przedstawicielka województwa warmińsko-mazurskiego;

5) Ewa Bogdanowicz-Kordjak — przedstawicielka gminy Dubeninki;

6) Andrzej Krajewski — przedstawiciel praktyki;

7) Anna Krzysztofiak — przedstawicielka nauki;

8) Lech Krzysztofiak — przedstawiciel nauki;

9) Adam Kwiatkowski — przedstawiciel praktyki;

10) Piotr Pietrzak — przedstawiciel praktyki,

11) Tomasz Rafał Luto – przedstawiciel Gminy Gołdap,

12) Mirosław Słapik — przedstawiciel nauki;

13) Dariusz Stachelek — przedstawiciel praktyki.

Jednogłośnie wybrano przewodniczącego Rady, którym został dr Lech Krzysztofiak – pracownik Wigierskiego Parku Narodowego. Zastępcami zostali – Adam Kwiatkowski i Andrzej Ciołek.

W trakcie spotkania dyrektor PKPR Jaromir Krajewski przedstawił dotychczasowe dokonania tej instytucji. Poinformował też o planach związanych z dalszą działalnością. Sprawozdanie zatwierdzono również jednogłośnie.

Podziękowano za współpracę byłemu wójtowi gminy Dubeninki – Ryszardowi Zielińskiemu.

Powiązane artykuły