Jakie są wytyczne do sporządzenia sprawozdania finansowego startupu?

sterta książek

Masz pomysł na biznes, ale potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego? Nie masz pojęcia, jak powinieneś przygotowywać roczne rozliczenia? Wyjaśniamy, jakie są wytyczne do sporządzenia sprawozdania finansowego startupu!

Czym jest sprawozdanie finansowe? Czy startup musi je przygotować?

Sprawozdanie finansowe to dokument, w którym znajduje się zestawienie informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Opisuje stan majątku, kapitałów oraz zobowiązań na koniec danego okresu rozliczeniowego (roku, kwartału albo miesiąca). Można z niego poznać stan posiadania, a także dowiedzieć się, ile pieniędzy zostało zainwestowanych w działalność (ze środków własnych, kredytów, pożyczek itp.) i jaki przyniosło to zysk.

We wczesnych etapach rozwoju firmy wartość informacyjna sprawozdania finansowego jest raczej niewielka – przygotowuje się je głównie ze względu na kwestie podatkowe. Dane zawierane w dokumentach tego typu mają bowiem jedynie charakter uzupełniający.

W przypadku startupów sytuacja tym bardziej jest wyjątkowa, bowiem dwa najistotniejsze elementy (bilans oraz rachunek zysków i strat) są przedstawione w oderwaniu od przepływów gotówkowych, które tutaj mają akurat ogromne znaczenie – w młodych firmach zasób gotówki decyduje o ich szansach na przetrwanie.

Jak przygotować sprawozdanie finansowe startupu?

Sprawozdanie finansowe składa się z czterech głównych części. Są to:

  • bilans – majątek firmy (aktywa) oraz jego źródła finansowania (pasywa);
  • rachunek zysków i strat – zestawienie wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu, przedstawiające wynik finansowy spółki, czyli zysk netto, stratę netto albo wynik operacyjny.
  • rachunek przepływów gotówkowych – w przypadku startupu teoretycznie nieobowiązkowy element, ale warto przygotowywać plany operacyjne w ujęciu gotówkowym;
  • informacje dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe startupu nie musi być badane przez biegłego rewidenta (audytora). Będzie to konieczne wraz z rozwojem firmy albo w sytuacji, w której dany model biznesowy charakteryzuje się bardzo wysokimi obrotami.

W Polsce, według ustawy o rachunkowości, niektóre przedsiębiorstwa są zobowiązane do przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Jednakże, startupy, zwłaszcza te na wczesnym etapie rozwoju, zwykle nie spełniają kryteriów, które wymagają audytu sprawozdań finansowych.

W praktyce oznacza to, że raporty finansowe startupów zwykle nie są badane przez biegłych rewidentów, chyba że dana firma osiąga duże obroty lub ma złożoną strukturę kapitałową. W takich przypadkach, audyt sprawozdań finansowych może być wymagany przez prawo lub przez inwestorów, którzy chcą mieć pewność, że firmy, w które inwestują, prowadzą swoje interesy w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa.

Nie wszystkie zagadnienia są jasne? Wybierz specjalistów, dzięki którym sporządzanie sprawozdań finansowych przestanie być Twoim problemem.


Porady

Powiązane artykuły