Dom Kultury w Gołdapi w liczbach w 2022 roku

Dom Kultury w Gołdapi w liczbach w 2022 roku. Dane dotyczą działalności Domu Kultury – Kino „Kultura”, działalność pracowni oraz świetlic wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach.

Dziękujemy za ubiegły rok i zapraszamy do korzystania z usług w roku bieżącym.

DK w Gołdapi

Powiązane artykuły