Jubileusz PKPR

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej obchodzi w tym miesiącu 25-lecie istnienia. Oficjalnie powstał 14 stycznia1998 decyzją wojewody suwalskiego.

 

Inicjatorem starań o powstanie PKPR  był gołdapianin i wiceburmistrz Gołdapi – Jarosław Słoma. Wspierał to potem jako wicewojewoda suwalski wraz z samorządem gołdapskim, kierowanym przez Marka Mirosa.

 

Park, z siedzibą w Żytkiejmach, zajmuje 14 800 ha (otulina 7600 ha) w gminach Dubeninki i Gołdap.

Od 1999 PKPR jest instytucją samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od początku Parkiem kieruje dyrektor Jaromir Krajewski.

Skutecznie i efektywnie realizuje wraz załogą zadania ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego łącząc to z promocją turystyki, edukacją i rozwojem infrastruktury (na przykład wieża widokowa w Stańczykach), oraz działalnością wydawniczą. Skutecznie pozyskując środki unijne.

Podczas sesji Sejmiku Województwa w grudniu 2022 przyjęto uchwały porządkujące stan prawny Parku, zawierające mapy oraz precyzyjnie wytyczające granice Parku i jego otuliny. Wprowadzono też zakaz lokalizacji nowych hodowli metodą bezściółkową. Od niedawna mieszkańcami PKPR jest stadko żubrów.

https://pkpr.warmia.mazury.pl/

 

Powiązane artykuły