VII Międzyszkolny Konkurs z Profilaktyki Uzależnień 2022

W Szkole Podstawowej w Boćwinę odbył się 15 grudnia drugi etap VII Międzyszkolny Konkurs z Profilaktyki Uzależnień 2022.

 

Konkurs skierowany był do uczniów wiejskich szkół podstawowych z terenu Gminy Gołdap. Głównym jego celem było zapobieganie uzależnieniom od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych oraz ograniczenie i eliminowanie niepożądanych społecznie ryzykownych zachowań, tj. spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, cyberprzemocy w sieci. W ramach projektu kształtowano i promowano postawy prozdrowotne w domu rodzinnym, na podwórku, w klasie, w szkole i jej okolicy. Koordynatorem konkursu była Beata Zajkowska – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych.

 

Pierwszy etap konkursu odbył się 1 grudnia i polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z profilaktyki uzależnień. W quizie wzięło udział 81 uczniów ze szkół wiejskich. Uczniowie z najlepszymi wynikami utworzyli trzyosobowe zespoły, które rywalizowały ze sobą w drugim etapie.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabowie

1.     Martyna Wiazowska

2.     Igor Protasiewicz

3.     Szymon Szender

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Boćwince

1.     Katarzyna Rojek

2.     Julia Treter

3.     Michał Czarnotta

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Galwieciach

1.     Wiktoria Urbanowicz

2.     Amelia Orzechowska

3.     Maciej Leszczyński

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs zrealizowano w ramach projektu „LUBIĘ SIEBIE! NIE – UŻYWKI” dofinansowanego z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły