Kolejny protokół NIK wedle „świeckiej” tradycji

Kolejny protokół NIK wedle „świeckiej” tradycji

W gminie Gołdap praktykowana jest od pewnego czasu taka „świecka” tradycja – dopóki na naszym portalu nie zamieścimy protokołu kontroli NIK lub CBA to na stronie Urzędu Miejskiego na pewno wcześniej się taki nie znajdzie. Burmistrz ma tu pewne „wytłumaczenie”, bo co prawda ustawa zaleca niezwłoczne zamieszczanie wystąpień pokontrolnych na BIP to jednak nie precyzuje tego dokładnie. Zamieszczamy zatem wystąpienie pokontrolne z 13 października tego roku, dotyczące wybranych zagadnień gospodarki finansowej naszej gminy. (więcej…)

Czytam dalej »