Uczniowie SP3 na wycieczce w Malborku i Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

W dwudniowej wycieczce uczestniczyło 46 uczniów, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego ze środków Ministra Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych.

 

Zgodnie z założeniami programu zwiedziliśmy cztery punkty w kategorii kultura i dziedzictwo narodowe z listy MEiN. W Muzeum Zamkowym w Malborku zetknęliśmy się z historią warowni, która w 1309 roku awansowała do roli stolicy jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku – stając się siedzibą wielkiego mistrza zakonu. Nasz przewodnik z wielką pasją i ogromną wiedzą przeprowadził nas przez historię zakonu krzyżackiego oraz dzieje zamku.

Następnie dotarliśmy do Westerplatte i w promieniach jesiennego słońca uczciliśmy ten Pomnik Historii, symbol wybuchu II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy. Spacerowaliśmy w zabytkowej części Gdańska w obrębie XVII-wiecznych fortyfikacji miejskich, poznając jeden z najbardziej wartościowych w Polsce kompleksów architektoniczno-urbanistycznych. Na koniec udaliśmy się do Muzeum II wojny światowej, które wywarło na nas ogromne wrażenie.

Wyjazd okazał się atrakcyjnym i praktycznym sposobem uczenia się poprzez odkrywanie śladów historii. I zakończyliśmy go z dużym apetytem na taką formę realizowania podstawy programowej.


Aktualności

Powiązane artykuły