Komentarz: A miało być tak pięknie… z Zakładem Przyrodoleczniczym w Gołdapi

Powiedzieć, że jest źle, to tak jakby nic nie powiedzieć. Skutki kryzysu, który przetacza się przez naszą Gminę będą odczuwalne przez kolejnych kilka, a może i kilkanaście lat.

 

 

 

 

Złe decyzje burmistrza Tomasza Luto, których nie powstrzymali radni poprzedniej kadencji (nie wszyscy – rozpoczęcie budowy ZPL, z tak fatalnym „miksem” finansowym poparło 13 radnych z 21 radnych kadencji 2014-2018) skutkują i będą wpływały na finanse Gminy Gołdap jeszcze przez wiele lat. Jeśli dodamy do tego fatalne kierowanie Gminą przez Tomasza Luto, mamy mieszankę wybuchową, która nie mogła skończyć się dobrze.

Z informacji zamieszczonej w dniu 10.11.2022 r. na BIP-ie Urzędu Miejskiego dotyczącej otwarcia ofert „w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap” wynika, iż znalazła się firma, która chce dokończyć ZPL za kwotę 26 383 069,97 zł. Cóż to oznacza? Przypomnijmy – w 2018 roku podpisano umowę, wg. której całość miała kosztować 26 488 207,88 zł, a więc bardzo podobna kwota do tej, którą trzeba teraz zapłacić za dokończenie budowy Zakładu.

Pozostaje pytanie: ile dotychczas wydano na ZPL? Odpowiedź jest dość trudna. Zgodnie z informacją Urzędu Miejskiego w Gołdapi już w czerwcu 2021 roku wydatkowano kwotę 17 497 866,83 zł z czego 10 731 564,27 zł pochodziło z dotacji ze środków UE, a 6 752 271,21 zł ze środków Gminy Gołdap. Te 17 497 866,83 zł to nie są wszystkie wydatki. Pozostałe wydatki wynoszą prawdopodobnie jeszcze kilka milionów, które poszły na nowy projekt, sprawy sądowe i obsługę prawną, zabezpieczenie budowy, roszczenia wykonawców i usługodawców oraz inne koszty, o których dziś nie mamy wiedzy.

Sumując: to o czym wiemy to prawie 44 miliony zł plus około 2-3 miliony zł o których jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że Urząd Marszałkowski w Olsztynie kwestionuje kolejne wydatki jako wydatki kwalifikowane, o czym pisał Państwa portal (https://goldap.org.pl/2022/10/zaklad-przyrodoleczniczy-kolejna-wymiana-pism-2/ ), a to oznacza, że nie mogą być pokrywane z dotacji. Łączny koszt inwestycji można szacować na 46 do 48 milionów złotych, jeżeli nawet (co nie jest pewne) Gmina dostanie pełną dotację, czyli niecałe 18 milionów, ze środków gminnych trzeba będzie dołożyć około 30 milionów zł, a to oznacza całkowitą zapaść finansów gminnych.

Ulubionym powiedzeniem Tomasza Luto przez kilkanaście miesięcy od zamknięcia budowy było, że to „normalny proces budowlany” – w ten sposób tłumaczył radnym i mieszkańcom Gminy wstrzymanie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego, a następnie w zeznaniach dla CBA, Luto obciążał odpowiedzialnością swojego byłego zastępcę. Ostatnio, winą za obecną sytuację, obarcza radnych: Tobolskiego, Anuszkiewicz i Mieruńskiego, niestety prawie cała pozostała część Rady Miejskiej zdaje się wierzyć manipulacjom „burmistrza” Luto, akceptując jego działania. Biorąc pod uwagę istniejącą „sieć powiązań” pomiędzy burmistrzem, a kilkorgiem radnych, wielce prawdopodobne jest, że kolejne miliony na ZPL zostaną zaakceptowane przez nich dla, jak to mówił Luto, „skoku cywilizacyjnego” Gołdapi. Zapewne będzie to tłumaczył inflacją, kryzysem światowym, wojną i … tylko on wie czym jeszcze.

Gmina Gołdap, a dokładniej mówiąc my, mieszkańcy naszej Gminy, a w przyszłości nasze dzieci, przez następne lata będziemy płacić za ignorancję i brak jakichkolwiek umiejętności zarządzania Gminą przez Tomasza Luto – jego już nie będzie, a długi zostaną.

Imię i nazwisko autora komentarza do wiadomości Redakcji.

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły