Nie ma chętnych na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap?

Na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce „przetargi” od czerwca zamieszczane jest: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap”.
 

Ma to być ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni nieutwardzonej i długości 1,46 km, poprowadzony wzdłuż jeziora Gołdap (patrz. rys.).

Wzdłuż odcinka zaplanowano m.in. 68 lamp parkowych (ledowych) 8 nowych ławek i 10 koszy na śmieci.

Ma też powstać zadaszony MOR (Miejsce obsługi Rowerów) z ławkami i stolikami

 

Projekt został dofinansowywany z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”.

https://bip.goldap.pl/pl/1227/6559/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-przedmiocie-budowy-ciagu-pieszo-rowerowego-wzdluz-jeziora-goldap.html


Aktualności

Powiązane artykuły