Marka Mirosa wspomina Jarosław Słoma

Marek Miros – nie żyje. Burmistrz Gołdapi w latach 1990- 2014.  Jeden z najwybitniejszych polskich samorządowców. Gołdapianin z wyboru. Warszawę, skąd pochodził kochał jak Matkę. Gołdap – jak ukochaną Kobietę, którą wybrał na całe życie.

 

Wybitnie zasłużył się Gołdapi kierując gołdapskim samorządem w najtrudniejszych latach transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku wyznaczając nowe kierunki rozwoju. Dzięki Jego przywództwu gołdapski samorząd przeprowadził Gołdap trudną drogą od upadłej monokultury gospodarczej w wyniku bankructwa gospodarki PRL, z najwyższym w historii Polski bezrobociem do mazurskiego kurortu z najniższym bezrobociem wśród ośrodków nadgranicznych.

Kiedy obejmował swój urząd Gołdap opisywano jako „umierające miasto”. Był Burmistrzem Skutecznym – potrafił łączyć ludzi różnych poglądów we wspólnej pracy na rzecz Gołdapi i osiągać, wydawać by się mogło, niemożliwe do realizacji cele.

Z Burmistrzem Markiem Mirosem już zawsze będziemy kojarzyć powstanie uzdrowiska Gołdap z piękną dzielnicą uzdrowiskową, utworzenie przejścia granicznego, powstanie nowej dzielnicy przemysłowej Gołdapi – podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, turystyczno- sportowe zagospodarowanie Pięknej Góry ze stacją narciarską, zmiany estetyki miasta, budowę obwodnicy, dróg, wodociągów, zagospodarowanie kompleksu pokoszarowego, inwestycje w infrastrukturę miejscowości wiejskich, powołanie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Był otwarty na relacje z sąsiadami i narodami z którymi historia nas łączyła: Żydami, Niemcami, Rosjanami, Litwinami, Ukraińcami. Był polskim patriotą, człowiekiem ruchu społecznego Solidarność. Głęboko religijnym, ale też tolerancyjnym otwartym na ludzi innych nacji, religii i kultur.

Jego osobistą zasługą – dzięki determinacji i konsekwencji działania – było odzyskanie samodzielnego powiatu gołdapskiego oraz utrzymanie obecności wojska w Gołdapi.

Był animatorem Charytatywnych Koncertów Świąteczno- Noworocznych.

Za czasów Jego burmistrzowania Gołdap przemieniła się z wegetującego miasteczka na dalekich nadgranicznych peryferiach bez szans rozwojowych, w piękne rozwijające się mazurskie miasteczko na zewnętrznej granicy Zjednoczonej Europy. To w dużym stopniu dzięki Jego pracy jesteśmy jako Gołdapianie – mieszkańcy miasta, gminy i powiatu dumni z miejsca naszego pochodzenia i miejsca zamieszkania.

Marek Miros wybitnie zasłużył się Gołdapi.

Pozostanie w naszej pamięci jako Burmistrz, który zmienił oblicze Gołdapi- Naszej Małej Ojczyzny z siermiężnego postpeerelowskiego w nowoczesne, europejskie.

Marek Miros lubił Ludzi, potrafił ich zjednywać do wspólnych działań. Był barwną postacią, świadomą swych wad, słabości i niedoskonałości. Potrafił je skutecznie przezwyciężać. Był Wspaniałym Człowiekiem i mieliśmy jako gołdapianie dużo szczęścia, że w trudnych czasach mieliśmy Burmistrza Gołdapi w Jego Osobie.

Dziękuję Panie Burmistrzu – Marku za wspólną pracę na rzecz Gołdapi, najpierw jako Twój zastępca przez 16 lat, a następnie przez kolejnych 16 lat jako Ci, którzy pracowali z myślą o ukochanym mieście i powiecie, wierni maksymie #ŁączyNasGołdap

Cześć Twojej Pamięci.

Żegnaj Marku – Przyjacielu.

Będziemy Ciebie pamiętać jako twórcę Pięknej Gołdapi.

Twoi Synowie mogą być dumni z Ciebie i Twoich dokonań.

Do zobaczenia – R.I.P.

Jarosław Słoma

Łączy Nas Gołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły