„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze wsparciem Głównego Inspektoratu Sanitarnego informacja dotycząca „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

 

 

Poprzez „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” chcemy uświadomić  potrzebę dbania o własne zdrowie oraz kształtować umiejętność niezbędną do jego ochrony, stanowi to ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia.

Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych


Aktualności

Powiązane artykuły