Tour de Konstytucja – przystanek (na żądanie) w Gołdapi

Tour de Konstytucja po raz drugi w tym roku, 16 września, zawitał do Gołdapi w ramach specjalnego „przystanku na żądanie”.

 

Tour de Konstytucja to cykl spotkań i wydarzeń, których celem jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, to projekt, który tworzy więzi i buduje relacje społeczne, uczy współpracy i odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość, edukuje społeczności lokalne w zakresie praw i obowiązków zawartych w naszej Konstytucji oraz prawie unijnym i międzynarodowym.

Podczas tegorocznej edycji Tour de Konstytucja odwiedził 70 przystanków (miejscowości) i odbyło się 90 debat, podczas których poruszane były ważne społecznie tematy takie jak: prawo do czystego środowiska, gwarancje godności, wolności, prawo do wolności słowa, prawo do informacji publicznej, prawo do rzetelnego sądu, do równego traktowania, prawo do edukacji i wiele innych tematów.

W ramach tzw. „przystanku na żądanie”, 16 września odbyło się spotkanie w Gołdapi, a tematem debaty było: „Słuszne prawa jednostki w kolizji z dobrem wspólnym – teoretyczny dylemat czy realny problem?”.

Gośćmi spotkania byli:

– radca prawny Magdalena Bartosiewicz, członkini Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i Koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP;

– Robert Hojda – prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych;

– Danuta Przywara – przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;

– adwokat Kinga Dagmara Siadlak – prezes Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, wice prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych;

– sędzia Igor Tuleya – członek Stow. Sędziów Iustitia;

– Ludwika Wujec – działaczka opozycji w PRL.

W trakcie otwartego spotkania goście zastanawiali się nad istotą dobra wspólnego jako wartości konstytucyjnej, w wymiarze społeczności lokalnych oraz indywidualnych praw obywateli. Swoje opinie wyrażali też uczestnicy spotkania.

Wzruszającym momentem były wspomnienia Ludwiki Wujec związane z jej pobytami w Gołdapi. Pierwszy raz, był to przymusowy pobyt, związany z internowaniem na początku stanu wojennego w 1981 roku wraz z innymi kobietami – działaczkami opozycji czasów PRL-u.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem uczestników pod Konstytucją RP.

Organizatorzy spotkania: Grupa obywatelska „Gołdap – dobro wspólne” i Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły