Zostań strażakiem – Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Gołdapi 2022.08.05 – 2 miejsca 05.08.2022

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby (funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej), szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-615-61-00 lub 87-615-61-02.

 

 

Ostateczny termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 8 (na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem: „Nabór do służby 2022”) lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap

Dokumenty składane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Materiały:

Załącznik_nr_1_-_Podanie

Załącznik_nr_2_-_Zaświadczenie_lekarskie

Załącznik_nr_3_-_Oświadczenie

Załącznik_nr_4_-_Zaświadczenie_o_udziale_w_działaniach_ratowniczo-gaśniczych_lub_w_ćwiczeniach

Ogłoszenie_o_naborze_do_służby_05082022_-_KP_PSP_w_Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły