U W A G A

W związku z organizacją najpyszniejszego Święta w okolicy „Święta Sękacza”, 15 sierpnia 2022 zamknięty będzie fragment DW651 (ul. Lipowa, tj. główna droga prowadząca przez Żytkiejmy) na odcinku od ul. Warsztatowej do centrum wsi. Ten odcinek drogi stanie się deptakiem, zostaną tu ustawione stoiska wystawców rękodzielniczych i serwujących regionalne przysmaki.

Na ten dzień został wyznaczony objazd dla ruchu kołowego ulicami Warsztatową i M. Konopnickiej. Utrudnienia potrwają od g. 8.00 do 24.00.

Wszystkich, którzy przyjadą na „Święto sękacza” prosimy o stosowanie się do znaków i PARKOWANIE aut  NA WYZNACZONYCH PARKINGACH polowych. Na miejscu będą służby informacyjne wspomagane przez Policję oraz Straż Graniczną.

Urząd Gminy Dubeninki

Powiązane artykuły